•  

  Benieuwd wat we de afgelopen 25 jaar gedaan hebben?

 •  

  Kent u ons boek Vasthouden is loslaten al?

 •  

  CFO VolkerWessels: Management Ontwikkel Leergang is impactvol, uitdagend en leerzaam

 •  

  Leiderschapsreis: een unieke leerervaring die je nooit vergeet

Nieuwsberichten

Uitnodiging voor HR professionals in DGA- en familiebedrijven

Wij verzorgen op 18 april a.s. een...

Lees meer

Waanzinnig mooie en waardevolle Leadership Journey Botswana

Afgelopen week hebben we een inspirerende...

Lees meer

Achmea schrapt beoordelingssysteem

14-04-2023

Achmea wil een future proof performance development proces implementeren om optimaal participatief en flexibel te zijn. Deze implementatie behelst onder andere:

 • Stoppen met beoordelen en voeren van meerdere Performance Development gesprekken per jaar;
 • Diverse activiteiten om de ontwikkeling van coachend leiderschap te bevorderen (waaronder opleiding);
 • Bouwen van lerende teams door coachende leiders;
 • Bevorderen van eigen regie en reflectie onder medewerkers (individueel en in teams).


Winner is gevraagd deze implementatie te ondersteunen door:

 • Training van alle leidinggevenden en medewerkers met leidende scrum/agile rollen in (team)coachvaardigheden;
 • Het geven van workshops voor medewerkers op het gebied van zelfreflectie en feedback;
 • Teamcoaching in diverse (directie)teams ten aanzien van samenwerken (resultaatafspraken maken en leren optimaal samenwerken) en het inzetten van individuele talenten ten dienste van het geheel en het ontwikkelen van medewerkers.


De aanpak van Winner
In het traject worden alle circa 1.000 leidinggevenden binnen Achmea ondersteund en versterkt in de ontwikkeling van hun coachende rol als leider. In het kader van de implementatie van TOP (Talent, Ontwikkelen, Presteren) is het bouwen van goed samenwerkende en resultaatgerichte teams en het coachen van de individuen in deze teams een belangrijke succesfactor. Leiders leren hun teams te coachen door middel van teamcoach-technieken (Lingsma) en het inzetten van GROW-methodiek als kader voor het scherp krijgen van (team)doelen, het beleggen van eigenaarschap bij alle teamleden en het probleemoplossend werken aan zowel resultaten als talentontwikkeling. 
Tevens leren ze individuele medewerkers te coachen met behulp van het GROW-coaching model. De mix van teamleren en individueel coachen vanuit systeemdenken zorgt ervoor dat GROW geen ‘los’ model is maar een handvat in de toolbox van de leider, gestoeld op een duidelijke visie op zowel performance als doorlopende ontwikkeling. 

Resultaat
Er zijn duidelijk andere bewegingen op gang gekomen in de organisatie als geheel. Er is bewustzijn op de gewenste beweging en de bestaande patronen. Daarnaast worden nieuwe keuzes gemaakt om anders samen te werken, medewerkers zetten zich meer in voor het gezamenlijk besproken resultaat en er zijn andere dialogen op gang gekomen. Zowel in teams als tussen leiders en individuele medewerkers. Leiders geven aan dat GROW een praktisch handvat is naar ander gedrag, om (naast de management en leidersvaardigheden) de coach-rol van de leider concreet in te kunnen vullen. Het verheldert de onderliggende visie en geeft snel andere resultaten in gesprekken; meer verbinding, meer eigenaarschap, meer focus voor zowel korte als langere termijn, meer gericht op ontwikkeling en toekomst.