•  

  Benieuwd wat we de afgelopen 25 jaar gedaan hebben?

 •  

  Kent u ons boek Vasthouden is loslaten al?

 •  

  CFO VolkerWessels: Management Ontwikkel Leergang is impactvol, uitdagend en leerzaam

 •  

  Leiderschapsreis: een unieke leerervaring die je nooit vergeet

 •  

  Introductiefilm

8 sleutels voor succesvolle verandering

18-12-2015

Markten en organisaties veranderen ingrijpend en in hoog tempo. Organisaties en hun medewerkers moeten daarom in beweging komen. Veel verandertrajecten mislukken echter omdat men de succesvolle sleutels voor verandering niet kent. Wij delen ze graag!

We leven in een tijd waarin het verandertempo in de markt en in organisaties nauwelijks bij te benen is. De digitalisering grijpt in een versneld tempo om zich heen en de spelregels van de markt zijn aan fundamentele veranderingen onderhevig. Voor organisaties en hun medewerkers betekent dit dat hun wendbaarheid omhoog moet. Het klassieke sturende en instrumentele leiderschap, wat nog in veel organisaties zichtbaar is, werkt echter niet meer. Er is verandering nodig, ook om de verbinding met de klant centraal te stellen. 


Helaas draait meer dan zeventig procent van de verandertrajecten op een mislukking uit. Veel organisaties zijn dan ook naarstig op zoek naar de sleutels tot succesvolle verandering. Deze sleutels moeten een duurzame en vanuit de markt bezien noodzakelijke beweging in organisaties bewerkstelligen.

Belangrijkste lessons learned 
Winner heeft deze sleutels de afgelopen 21 jaar gevonden bij de vele instellingen en multinationals die wij in binnen– en buitenland begeleidden op het gebied van leiderschap en change. Onze belangrijkste lessons learned zijn: 

 1. Combineer een duidelijke visie op inhoud en gedrag vanuit de top van de organisatie met het mobiliseren van eigenaarschap en zelfsturing vanuit de teams en medewerkers.
 2. Maak het gedrag dat je als organisatie wilt veranderen zo concreet mogelijk en laat de medewerkers dit vertalen in acties voor zichzelf en de teams. Maak daarbij de juiste koppeling met de ‘harde’ kant van de organisatie, zoals de systemen en processen.
 3. Werk aan congruentie in voorbeeldgedrag, met name vanuit het leidinggevend kader. Dat is essentieel om de medewerkers van de organisatie in beweging te krijgen en de beoogde change te realiseren.
 4. Realiseer bewustzijn op de dieperliggende patronen en overtuigingen in de organisatie en doorbreek belemmerende ‘cirkels’ en overtuigingen stap voor stap.
 5. Stel de klant centraal en denk en acteer continu van buiten de organisatie naar binnen.
 6. Zorg ervoor dat het topmanagement een belangrijke (mentor)rol pakt in de change, dichtbij de teams.
 7. Durf waar nodig in te grijpen en kijk kritisch naar welke medewerkers de beweging wel of niet kunnen maken.
 8. Verzwaar de focus op digitalisering en innovatie en kijk welk organisatiemodel en gedrag daarbij noodzakelijk zijn.

 

Het is onze passie om organisaties in beweging te krijgen, zodat medewerkers blij en ondernemend elke dag het beste voor hun klanten kunnen betekenen. Uitgangspunt is een excellente klantervaring en de bereidheid om elke dag te leren met en van klanten. In zulke organisaties is ondernemend leiderschap goed zichtbaar, net als congruent voorbeeldgedrag met het klantbelang voorop.

 

 

 

 

Bron afbeelding: www.SeniorLiving.org