•  

  Benieuwd wat we de afgelopen 25 jaar gedaan hebben?

 •  

  Kent u ons boek Vasthouden is loslaten al?

 •  

  CFO VolkerWessels: Management Ontwikkel Leergang is impactvol, uitdagend en leerzaam

 •  

  Leiderschapsreis: een unieke leerervaring die je nooit vergeet

 •  

  Introductiefilm

Executiekracht en de kunst van het implementeren

08-10-2017

We leven in een snel veranderende wereld! Ook organisatie- en marktdynamieken veranderen sneller dan ooit. Deze snelheid aan veranderingen is met een ‘old school’ hiërarchisch aansturingsmodel niet meer te volgen, laat staan dat een organisatie er mee voorop gaat lopen in de nieuwe marktontwikkelingen. Iedereen heeft het over wendbaarheid, agile, scrum, de WHY-WHAT-HOW, bottom-up, co-creatie, eigenaarschap ontwikkelen, doorleefd commitment etc. Waarom is het dan zo moeilijk om een organisatie in de volgende versnelling te krijgen? 

We komen in veel (grote) organisaties en zij spenderen miljoenen aan programma’s van beroemde business schools over de hele wereld. Dit heeft zeker zijn toegevoegde waarde in het doorleven van de WHY van een organisatie en de reflectie op de WHAT met bijbehorende veranderagenda’s en plannen van aanpak. Maar dan stokt het vaak omdat het concreet uitvoeren van de HOW in de praktijk het aller moeilijkste blijkt te zijn! Hoe krijg je de executiekracht van een organisatie op het volgende level, zodat zij de kunst van het effectief implementeren onder de knie gaat krijgen? 

Dit is in onze ervaring niet instrumenteel en geen 10-stappenplan. De implementatie is het vertalen van de bezieling (WHY) en de strategische veranderagenda in concreet gedrag van iedere medewerker en leidinggevende in een organisatie. Een WHY en WHAT dat doorleefd en geladen wordt met eigen concrete acties in de dagelijkse praktijk. En er is niets moeilijker dan het gedrag veranderen van mensen, omdat er vaak stolling aanwezig is in de vorm van belemmerende patronen en overtuigingen, onderstromen die weerbarstig zijn, incongruenties in het (voorbeeld-)gedrag in de organisatie, een onvoldoende doorleefde visie en onvoldoende het gevoel te hebben mee te kunnen sturen in de toekomstige richting van de organisatie! Deze wat ‘softere’ ongrijpbare elementen, zo je wilt ‘cultuurelementen’, zijn moeilijk vast te pakken, maar juist daar liggen wel de sleutels om echte fundamentele (gedrags-)verandering te realiseren in een organisatie, met geborgd resultaat op de lange termijn! 

Hoe krijg je dat voor elkaar? Dit los je vooral op door in het primaire proces van de organisatie te interveniëren, door het lef te hebben om zaken vanaf vandaag anders te gaan DOEN. Dat vraagt van leiders om zichzelf op de foto te zetten;  de wereld te veranderen door bij jezelf te beginnen. Door het lef en doorzettingsvermogen te hebben om net zo lang te oefenen, te experimenteren en fouten te maken met nieuw gedrag totdat dingen veranderen. En in dat proces komen de belemmerende patronen, onderstromen, incongruenties, gebrek aan purpose en doorleefdheid van de visie en strategie bij medewerkers en de ineffectiviteit van old school hiërarchisch leiderschap vanzelf naar boven. Dan kun je eromheen gaan of er dwars doorheengaan om er voor eens en altijd mee af te rekenen en het op een andere manier te gaan doen! 
Dit is nogmaals geen ‘blauw’ 10-stappenplan. Het vergt gedurende een langere tijd bloed, zweet en trainen en maximale discipline, moed en doorzettingsvermogen. Het helpt dan enorm als er mensen zijn die spiegelen, de boel op scherp zetten, zelf het voorbeeld durven te laten zien en de kracht hebben om door te zetten. Mensen met ruggengraat, zeker op de momenten dat het spannend wordt en het systeem al ‘het nieuwe’ dreigt omver te werpen. 

Dit is wat wij als Winner sinds 23 jaar doen bij organisaties, waarbij we samen met de voorlopers, natuurlijke leiders en helden met lef, het verschil willen maken om de organisatie vanuit een vliegwieleffect maximaal in beweging te krijgen, waarmee de wendbaarheid van alle medewerkers op het noodzakelijke volgende level komt. De mensen van Winner doen dit elke dag, met passie, vakmanschap en lef. Dikwijls gerelateerd aan keiharde resultaatafspraken met prestatiebeloning! Zo verhogen we in partnerschip met organisaties de executiekracht en wendbaarheid en krijgen we gezamenlijk stap voor stap de kunst van het implementeren onder knie! Dat kan door eerst samen de WHY en WHAT te formuleren vanuit een brede co-creatie in de organisatie. En dit vervolgens direct (al terwijl we het formuleren) te vertalen naar concrete acties en gedrag. Het komt ook voor dat de WHY en WHAT in een organisatie al scherp zijn. Dan helpen we deze breed te doorleven en laden met de energie van alle leiders en medewerkers, zodat zij samen vorm kunnen geven aan de ambities van de organisatie als geheel.

Raak je hiervan geïnspireerd? Laten we elkaar ontmoeten om dit samen op te gaan pakken in jullie organisatie, we horen graag van je! 

Het Winner-team