•  

  Benieuwd wat we de afgelopen 25 jaar gedaan hebben?

 •  

  Kent u ons boek Vasthouden is loslaten al?

 •  

  CFO VolkerWessels: Management Ontwikkel Leergang is impactvol, uitdagend en leerzaam

 •  

  Leiderschapsreis: een unieke leerervaring die je nooit vergeet

 •  

  Introductiefilm

Nieuwsberichten

MTB-tocht in Mashatu Botswana

We gingen met een gids met een geweer mee en...

Lees meer

Leiderschapsreis voor directieleden en managers

Een week afstand van de drukte en de prikkels...

Lees meer

Publicaties

Boek over HOW van verandering in de praktijk

In maart 2017 hebben Robert Gieling en Ronald Touwslager, CEO van Obvion, een boek geschreven dat antwoord geeft op de vraag hoe je een continue beweging en grotere wendbaarheid in organisaties bereikt: 'Vasthouden is loslaten, de reis naar een wendbare en extreem klantgerichte organisatie'.

Het is een boek voor mensen die begrijpen dat niet altijd alles bij het oude kan blijven. Voor bestuurders en managers van organisaties die beseffen dat een voortdurende aanpassing aan de interne en externe werkelijkheid noodzakelijk is. Voor mensen die dus niet bang zijn om te veranderen en daar ook daadwerkelijk stappen voor durven ondernemen. Het is echter niet het zoveelste veranderboek. Het is een op feiten gebaseerd verhaal om naar continue beweging in organisaties met een grotere wendbaarheid toe te groeien. Dit boek belicht de gerealiseerde verandering vanuit diverse perspectieven, waarbij de hoe-vraag een prominente positie inneemt. Wij hebben hiervoor interviews gehouden bij o.a. ANWB, VolkerWessels, Stater en CBRE. Het boek biedt tal van praktische inzichten, anders dan al die andere veranderboeken die uitblinken in gewichtige verhandelingen over het waarom van een verandering, dikwijls benaderd vanuit een hoog abstractieniveau.

Bestel het boek

 

Organisatieontwikkeling met Theory U 

Eva Beerends heeft dit managementboek samen met Esther de Haan geschreven. Het boek is een praktische uitwerking van een fascinerende theorie over diepgaande verandering uit de Verenigde Staten. Deze theorie heeft haar fundament in de diepgaande ontwikkeling van leiderschap, de pijlers van de lerende organisatie (Teamleren van Peter Senge), dialoog en co-creatie. Theory U is een model dat een leercurve weergeeft. Het boek beschrijft aan de hand van een aantal cases hoe je gezamenlijk de bocht doorkomt naar duurzame vernieuwing, voorbij de belangrijkste hindernissen: oordeel, cynisme en angst bij de mensen die het moeten doen.

‘Organisatieontwikkeling met Theory U’ is opgebouwd uit een beschrijving van fases in het U-proces met werkvormen die iedereen kan toepassen. En vervolgens een spiegeling hiervan bij verschillende soorten bedrijven, die met lef en leervermogen ontwikkelden en vernieuwden.

-  Herman Wijffels over ons boek - “Ik heb met veel instemming kennisgenomen van dit belangrijke werk. Het is een inspiratie- en werkboek dat, naar ik hoop, velen zal helpen bij het ontsluiten van nieuwe bronnen van inzicht die de noodzakelijke transities in onze economie en samenleving kunnen voeden”.

Bestel het boek

Voorbeeld

Artikel in ons boek 'Leading People 2.0' over ondernemend leiderschap in dynamische tijden

Robert Gieling: Volg je passie, maak je keuzes en houd je daar ook aan!

 

Artikel in ons boek 'Leading People, be the change you want to see'

Robert Gieling: Life is about living your dream and sharing it.

 

Overige publiciteit:

Inner Game of Golf

Telegraaf De kunst van het loslaten juli 2012

 

Winner in de Pers

Financieel Dagblad april 2011

Financieel Dagblad april 2010

Financieel Dagblad juli 09

Financieel Dagblad okt 08

Trouw

ATP - Smart Traveller